Tarsilvex
polski english


Wypełnienia ścianek systemowych

Ściany montowane są z gotowych modułów, które mogą być wypełnione szkłem lub płytami wiórowymi.

Sposób osadzania wypełnień:

osadzanie szyb pojedynczo

osadzanie szyb podwójnie

osadzanie płyt wiórowych pojedynczo

osadzanie płyt wiórowych podwójnie