polski english

O firmie

W marcu 2009 roku firma Tarsilvex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiła jako komplementariusz do firmy Tarsilvex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 60/3.