Tarsilvex
polski english

Firma TARSILVEX GLASS ENGINEERING Sp. z o.o. sp. k.

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer KRS 0000677045
numer NIP 676-252-92-80